Субота, 18.05.2024, 18:32
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 12 квітня 2000 р. N 646 Київ

Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Інструкцію з обліку дітей і підлітків шкільного віку, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Державному комітетові статистики, Державному комітетові молодіжної політики, спорту і туризму, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у межах своєї компетенції забезпечити разом з органами місцевого самоврядування щорічне проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку.

Державному комітетові статистики за поданням Міністерства освіти і науки запровадити відповідну статистичну звітність.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР від 9 серпня 1972 р. N 364 "Про затвердження Інструкції по обліку дітей і підлітків шкільного віку в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1972 р., N 8, ст. 77).

Зкачати інструкцію

================================================

ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ У 2012  РОЦІ

(за станом на 1 вересня)


Розділ 1. Відомості  про охоплення дітей шкільного віку

Назва показника

№ рядка

Кількість дітей, осіб

у ому числі в    сільській місцевості

Із графи 1- дітей з вадами     розумового або фізичного розвитку - всього

З НИХ

дівчат

     

 

дітей
у сіль­ській місце­вості

     

 

усього

з них дівчат

усього

з них дівчат

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Кількість дітей, яким виповнилося 5    років

01

298

129

252

103

0

0

0

з них навчаються в загальноосвітніх    навчальних закладах

02

40

19

34

14

0

0

0

Кількість дітей від 6 до 18 років -    усього (рядки 04+ 08 + 09)

03

3950

1945

3343

1672

70

31

63

з них: навчаються в навчальних закладах    для здобуття повної загальної середньої освіти — всього

04

3906

1926

3302

1655

32

16

27

у тому числі: у загальноосвітніх    навчальних закладах усіх ступенів

05

3417

1669

2872

1424

32

16

27

у професійно-технічних навчальних    закладах

06

153

58

143

56

0

0

0

на основних відділеннях вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації

07

336

199

287

175

0

0

0

не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти

08

44

19

41

17

38

15

36

відомості відсутні

09

0

0

0

0

0

0

0

Розділ 2. Причини невідвідування навчального закладу

Назва показника; № рядкаКількість дітей, осібу тому числі сільська місцевістьІз графи 1 дітей з вадами розумового або фізичного розвитку, всьогоз них
дівчатдітей
у сільській    місцевості
усьогоз них дівчатусьогоз них дівчат
АБ1234567
Кількість дітей від 6 до 18 років, які не здобувають повну загальну (рядки 02 + 05 + 06)0144194117381536
з них: не    навчаються - всього (рядки 03 + 04)02181116912711
у тому числі: за станом здоров'я0312711612711
з  інших причин046453000
навчаються професії без здобуття повної загальної середньої освіти050000000
навчаються у спеціальних закладах для дітей, які мають вади у розумовому розвитку0626825826825

Розділ 3. Віковий  склад дітей, які не навчаються для здобуття повної загальної  середньої освіти (без дітей з вадами розумового або фізичного розвитку)

Назва показника№ рядкаЧисло повних років станом на 01.09.2009 року:
разом6 років7-9 років10-14 років15 років16-17 років
АБ123456
Не навчається - всього (рядки 02 - 06)01  660000
з них: ніколи не навчалися02660000
закінчили початкову школу03 X    
закінчили основну школу04 XX   
навчалися, але не закінчили початкову школу05      
навчалися, але не закінчили основну школу06      
Із рядка 01: дівчат07440000
дітей у сільській місцевості08550000

================================================

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ  АДМІНІСТРАЦІЇ

19.06.2012 року             №309 смт. Чемерівці

Про закріплення територій обслуговування
за загальноосвітніми навчальними
закладами на 2012-2013 навчальний рік

Керуючись статтями  6,  22  Закону  України  "Про  місцеві  державні  адміністрації",  постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. №646 "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку" та з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти:

1.    Затвердити на  2012-2013  навчальний  рік  території обслуговування по обліку дітей і підлітків шкільного віку та надання їм загальноосвітніх послуг за загальноосвітніми навчальними закладами району  згідно  додатку.

2.    Відділу освіти до 20.08.2012 року подати списки дітей і підлітків шкільного віку відповідно територій обслуговування на затвердження.

3.    Визнати  таким,  що  втратило  чинність,  розпорядження  голови  адміністрації  від  01.06.2011р.  №355/2011-р  "Про  закріплення  територій  обслуговування  за  загальноосвітніми  навчальними  закладами  на  2011-2012  навчальний  рік"

4.    Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови з гуманітарних питань   державної  адміністрації   Рибака С.В.

Голова   адміністрації                                        С. Романчук

Території обслуговування, закріплені за загальноосвітніми навчальними закладами Чемеровецького району  на  2012-2013 н.р.

================================================

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ  АДМІНІСТРАЦІЇ

14.08.2012 року                   №351 смт. Чемерівці

Про затвердження списків дітей і підлітків
шкільного віку по Чемеровецькому району 
на  2012-2013  навчальний  рік

Відповідно до статей 6, 22 Закону  України "Про місцеві  адміністрації",  постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 646  "Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку":

1. Затвердити списки дітей і підлітків віком від 6 до 18 років та дітей, яким на 01.09.2012 року виповнюється 5 років, відповідно територій обслуговування загальноосвітніми навчальними закладами (додаються).

2.    Відділу освіти до 27 серпня 2012 року надати списки дітей і підлітків шкільного віку загальноосвітнім навчальним закладам згідно з їх закріпленням за територіями обслуговування  та забезпечити контроль за виконанням Закону України "Про загальну середню освіту" в частині здобуття повної загальної середньої освіти (стаття 6) та інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №646 від 12.04.2000 р.

3.    Визнати  таким,  що  втратило чинність розпорядження голови адміністрації № 568 від 19.08.2011р. "Про затвердження списків дітей підлітків шкільного віку Чемеровецькому  району  на 2011-2012 навчальний рік".

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації С.Рибака.

Голова   адміністрації:                                               С.Романчук

================================================

ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

19 жовтня 2012р.                                Чемерівці                                             №211-о

Про управлінську діяльність керівників ЗНЗ по реалізації Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" в частині забезпечення повної загальної середньої освіти


Відповідно річного плану роботи відділу освіти в жовтні 2012р. перевірено управлінську діяльність керівників ЗНЗ по виконанню ст..35 Закону України "Про освіту", ст..6 Закону України "Про загальну середню освіту" в частині здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти, а також дотримання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. №646.

Перевіркою встановлено, що з даного питання керівниками ЗНЗ району відповідна робота проводиться. Зокрема, забезпечується виконання в повній мірі ст..35 щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти. Всі 3932 (100%) дітей та підлітків шкільного віку, які проживають на території району і підлягають навчанню, охоплені різними формами навчання: 3417 навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах; 153 - у професійно-технічних; 336 - у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації; 26 - у спеціальних закладах для дітей, які мають вади в розумовому та фізичному розвитку.

Індивідуальною формою навчання охоплено 18 дітей шкільного віку, екстернатною - 4.

Не навчається 18 дітей. З них: 12 - хворі діти, які не підлягають навчанню за висновками психолого-медико-педагогічних консультацій; 6 - шестирічки з мікрорайонів Кормильчанської, Хропотівської ЗОШ І-ІІст., Мар'янівської ЗОШ Іст., Гусятинської ЗОШ І-ІІІст., Чемеровецького НВК №1, батьки яких відмовились пускати їх в 1-й клас, мотивуючи поганим станом здоров'я.

Керівниками ЗНЗ району здійснюється постійний контроль за охопленням освітою випускників 9-х класів. Із 418 випускників 9-х класів 2012 року 204 (48,8%) продовжують навчання в 10-х класах ЗНЗ, 210 (50,2%) навчаються у вузах І-ІІ рівня акредитації та ПТНЗ; 4 (1%)- діти, які не підлягають навчанню через хворобу.

Перевіркою встановлено, що в переважній більшості шкіл керівниками забезпечується виконання вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку: у відділі освіти та загальноосвітніх навчальних закладах наявні списки дітей і підлітків від 6 до 18 років та дітей, яким 1 вересня виповнюється 5 років, а також дітей і підлітків з розумовими та фізичними вадами; ведуться алфавітні книги, книги обліку руху учнів, особові справи школярів, класні журнали, журнали обліку відвідування учнями школи; наявні матеріали індивідуального навчання учнів, екстернату.

Керівниками навчальних закладів здійснюється контроль за відвідуванням учнями навчального закладу, з'ясовуються причини відсутності на заняттях.

Однак, питання реалізації Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" в частині забезпечення повної загальної середньої освіти не в повній мірі відображаються в перспективних річних планах роботи шкіл, не аналізуються в їх вступних частинах; дуже рідко приймаються управлінські рішення з даного питання.

Директорам ЗНЗ слід спрямувати свою діяльність на піднесення ефективності та системності роботи щодо виконання в повному обсязі Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. №646. Перевіркою виявлено факти неналежного виконання ряду нормативних вимог. Так, всупереч Інструкції не прописаний номер розпорядження голови РДА (№451 від 14.08.2012р.) "Про затвердження списків дітей і підлітків шкільного віку" по Бережанській, Вівсянській, Кормильчанській, Криківській, Кутковецькій, Пуклякській, П'ятничанській, Степанівській, Циківській, Юрковецькій, Вільховецькій, Вишнівчицькій, Гуківській, Гусятинській, Красноставській, Кугаєвецькій, Сокиринецькій, Чемеровецьких НВК №1, №2 територіях обслуговування.

Грубо порушується керівниками шкіл п.10 Інструкції щодо документального підтвердження факту навчання тих учнів, які здобувають загальну середню освіту в інших навчальних заклдах. Так, по Завадівській, Кутковецькій, Пуклякській, П'ятничанській ЗОШ І-ІІст., Гусятинській, Зарічанській, Кугаєвецькій ЗОШ І-ІІІст., Чемеровецькому НВК №1 не представлено жодного підтверджуючого документа про факт навчання дітей відповідних мікрорайонів в інших навчальних закладах (по Чемеровецькому НВК №2 наявні лише в закладі, проте у відділ освіти не передані). Всі довідки наявні в Жабинецькій, Івахновецькій, Криківській, Ямпільчицькій ЗОШ І-ІІст., Черчецькій ЗОШ І-ІІІст.

Серйозні розбіжності встановлено між інформацією директора Циківської ЗОШ І-ІІст. Коваль Г.В. і даними Залісянської спеціальної школи-інтернату щодо навчання Параєвської Єлизавети 2004 року народження; між інформацією директора Зарічанської ЗОШ І-ІІІст. Петричка О.М. і даними Голенищівської спеціальної школи-інтернату щодо навчання Полюляка Олександра Сергійовича, 2006 року народження.

Керівниками 17 навчальних закладів району зараховано 32 дитини п'ятирічного віку до 1-х класів. Зокрема, керівниками Андріївської ЗОШ І-ІІст. та Сокиринецької ЗОШ І-ІІІст. (Добруцький В.С., Задоянчук А.В.) зарахували учнів 2007 року народження.

Є зауваження й до ведення документації з обліку дітей і підлітків шкільного віку. В алфавітній книзі Вишнівчицької ЗОШ І-ІІІст. не всі порядкові номери запису учнів співпадають з номерами їх особових справ; незаповнені всі графи розділу І алфавітної книги в Вільховецькій ЗОШ І-ІІІст., Чемеровецькому НВК №2; виправлення не скріплюються підписом директора школи, а використовується коректор в Демковецькій ЗОШ І-ІІст.; невірно підводяться підсумки на початок на кінець навчального року в розділі ІІ алфавітної книги в Циківській ЗОШ І-ІІст., Чемеровецькому НВК №2.

Книга обліку руху учнів Циківської ЗОШ І-ІІст. не підписана, нумерація наказів невірна; в Чемеровецькому НВК №2 накази про зарахування (відрахування) із списків учнів школи без констатуючої частини, не в усіх наказах про вибуття вказані причини.

В учнівських особових справах не завжди наявні довідки та пояснення батьків про причини відсутності учнів на уроках; не всі копії свідоцтв про народження дітей засвідчені ("Згідно з оригіналом"); не в усіх вказано, де виховувалася дитина до вступу в 1-й клас; не всі характеристики підписані, їх зміст не завжди відповідає вимогам, допускаються й грубі граматичні помилки.

Журнали з обліку відвідування учнями школи не всі прошнуровані, скріплені печаткою і підписом керівника; не в усіх випадках вказані причини відсутності (навіть немає такої графи); не всі мають естетичний вигляд, оскільки записи ведуться неохайно.

Виявлено факти неналежного контролю з боку адміністрації шкіл за веденням класних журналів в частині обліку дітей. На час перевірки ще не повністю були заповнені дані про батьків учнів, номери контактних телефонів з батьками; домашні адреси; не оперативно прописуються відомості про вибуття школярів.

Виходячи з вищесказаного,

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів спрямувати свою діяльність на забезпечення ефективності та системності роботи щодо здобуття повної загальної середньої освіти. З цією метою:

1.1. До 01.12.2012р. забезпечити виконання п.10 Інструкції щодо документального підтвердження факту навчання тих учнів, які здобувають загальну середню освіту в інших навчальних закладах.

1.2. Не допускати фактів здачі необ'єктивної інформації.

1.3. Забезпечити вчасне й чітке ведення всієї необхідної документації з обліку дітей і підлітків шкільного віку. В разі потреби практикувати розгляд даного питання на засіданні педагогічної ради.

1.4. Посилити контроль за відвідуванням учнями навчального закладу, дотримуючись вимог п.18 Інструкції. Для цього:

1.4.1. У кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з'ясовувати причини, встановлювати місце перебування дитини. Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють.

1.4.2. У разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі, залучати шкільного психолога.

1.4.3. Активно використовувати педагогічний потенціал батьківських комітетів. Підняти роль учнівського самоврядування з даного питання.

1.4.4. Відповідно до річних планів роботи забезпечити повноцінну діяльність педагогічного лекторію для батьків.

1.4.5. При атестації вчителів враховувати якість та ефективність проведеної роботи з учнями по охопленню їх навчанням.

1.4.6. Передбачити в розділі "Внутрішкільний контроль" річних планів роботи вивчення питання охоплення навчанням учнів та їх відвідування навчальних занять.

1.5. Організувати роботу з надання допомоги у засвоєнні навчального матеріалу учням, які тривалий час не відвідували навчальний заклад.

1.6. Систематично вести у межах своєї компетенції роз'яснювальну роботу серед населення щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітків повної загальної середньої освіти.

2. Головним спеціалістам відділу освіти:

2.1. Забезпечити координацію дій закладів освіти та місцевого самоврядування щодо обліку дітей шкільного віку.

2.2. Щорічно аналізувати стан виконання вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Безверхню О.О. Про хід виконання доповісти в жовтні 2013р.

Начальник відділу освіти                                                  С.Павлишина